Στοιχεία Επικοινωνίας
Στάθμευση
  • Ισχύει το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης με χρονοχρέωση (1 ΕΥΡΩ / ώρα). Κάρτες μπορεί κανείς να προμηθευτεί από τα περίπτερα επί της οδού Χρήστου Βουρνάζου
  1.  στη συμβολή της με την οδό  Δ. Σούτσου
  2.  απέναντι από την είσοδο του Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
  •  Ιδιωτικό πάρκινγκ ΓΑΖΕΤΑΣ επί της οδού Αναστασίου Τσόχα 36 (ειδικές τιμές για τους ασθενείς του ιατρείου)