Ιστορικό – Κλινική εξέταση ασθενούς

Τήρηση πλήρους και επικαιροποιημένου ηλεκτρονικού αρχείου του ασθενούς

Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

Παρακολούθηση ασθενών με Παχυσαρκία

  1. Πλήρης εργαστηριακός έλεγχος μεταβολισμού – λιπομέτρηση
  2. Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) – Βασικού Μεταβολισμού – Ημερήσιας Κατανάλωσης Ενέργειας 
  • Χορήγηση εξατομικευμένου διαιτολογίου
  • Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής
  • Παρακολούθηση απώλειας βάρους – τροποποίηση διατροφικών οδηγιών

Παρακολούθηση ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη (τύπου 1 και 2)

  1. Έλεγχος επιπλοκών Σακχαρώδους Διαβήτη
  2. Εκπαίδευση στη διατροφή και την έναρξη ινσουλινοθεραπείας

Παρακολούθηση εγκύων με:

  1. Παθήσεις θυρεοειδούς
  2. Σακχαρώδη Διαβήτη κύησης